NAPISZ NAZWY PODANYCH SOLI (a) I ICH WZORY (b):

a)KI-
ZnBr2-
AlCl3-
NaF-
CuCO3-
BaS-
Fe(NO3)3-
PbSO3-
Cr2(SO4)3-
Ca3(PO4)2-

b) jodek ołowiu (II)-
siarczek miedzi(I)-
chlorek srebra(I)-
fluorek wapnia-
azotan(V) cynku-
siarczan(VI) litu-
siarczan(IV) glinu-
fosforan(V) potasu-
Węglan sodu-
bromek żelaza(III)-

DAM NAJ!!!!! Z GÓRY DZIĘKI:)

1

Odpowiedzi

2012-08-04T19:47:02+02:00

zad.1

KI - jodek potasu

ZnBr₂- bromek cynku

AlCl₃ - chlorek glinu

NaF - fluorek sodu

CuCO₃ - węglan miedzi (II)

BaS - siarczek baru

Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)

PbSO₃ - siarczan (IV) ołowiu (II)

Cr₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) chromu (III)

Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan (V) wapnia

 

 

zad.2

jodek ołowiu (II) - PbI₂
siarczek miedzi (I) -Ag₂S
chlorek srebra (I) - AgCl
fluorek wapnia - CaF₂
azotan (V) cynku - Zn(NO₃)₂
siarczan (VI) litu - Li₂SO₄
siarczan (IV) glinu - Al₂(SO₃)₃
fosforan (V) potasu - K₃PO₄
węglan sodu - Na₂CO₃
bromek żelaza (III) - FeBr₃

12 4 12