Przeczytaj ponizsze zdania, zle popraw.
ETYN:
- jest gazem o żółtej barwie i charakterystycznym zapachu
- jest ciezszy od powietrza
- bardzo dobrze rozpuszcza sie w wodzie
- jest malo aktywny chemicznie
- w reakcji spalania calkowitego jednej czasteczki etynu powstaja cztery czasteczki wody i dwie czasteczki tlenku wegla (IV)
- w reakcji acetylenu z chlorem tworzy sie chlorek etylu
- jest wykorzystywany w palnikach actylenowo-tlenowych bo ulega reakcji polimeryzacjiUZUPELNIJ ROWNANIA REAKCJI SPALANIA ETYNU
a. ....... C2H2+....... ---->..... CO2+......
B. ....... C2H2+...... ----> ....C + ........
C. ....... C2H2+..... ----> .... CO2 +........


NAPISZ ROWNANIA REAKCJI ETYNU Z PODANYMI SUBSTANCJAMI. PODAJ NAZWY PRODUKTOW

A. ....... + H2 -----> ........
B. ....... + 2H2 ----> .......
C. ....... + Br2 -----> .....
D. ....... + HCL --->.....
E. ......+ 2CL2 -----> .......
F. ......+ H20 ----> ......

1

Odpowiedzi

2009-09-27T14:34:38+02:00
ETYN:
- jest gazem bezbarwnym o słabym zapachu
- Jest lżejszy od powietrza
- bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie
- jest bardzo aktywny chemicznie
- w reakcji spalania całkowitego jednej cząsteczki etynu powstaje jedna cząsteczka wody i dwie cząsteczki tlenku węgla (IV)
- w reakcji acetylenu z chlorem tworzy się tetrachloroetan( jeśli chlor jest w nadmiarze, a jeśli w niedomiarze to dichloroeten)
- jest wykorzystywany w palnikach acetylenowo-tlenowych, bo spalanie acetylenu w tlenie daje temperaturę płomienia około 3000 stopni Celsjusza


a. C2H2 +(pięć drugich) O2-----> 2 CO2 + H2O


b. C2H2 + (jedna druga) O2------> 2C + H2Oc. C2H2 + (trzy drugie)O2------> 2CO + H2O
A. C2H2 +H2 ------> C2H4 eten (reakcja z niklem -katalizatorem nad strzałką)

B. C2H2 + 2H2 -------> C2H6 etan (reakcja z niklem -katalizatorem nad strzałką)C. C2H2 + Br2-------> CHBr=CHBr 1,2- dibromoetenD.C2H2 + HCl ------> CH2=CHCl chloroetenE. C2H2 + 2Cl2 ------> CHCl2-CHCl2 1,1,2,2-tetrachloroetanF. C2H2+ H2O--------->(HgSO4 i H2SO4 nad strzałką)[ CH2=CHOH ] enol ------> CH3-CHO aldehyd octowy
12 4 12