1. oblicz.
a) (-5)*(-5)⁸:(-5)⁷=
b) [(0,7)⁵*(1³/₇)⁵]:[(-1,4)³:(0,7)³]=
c) [(-½)⁴:(-½)²]⁴:[(-½)²*(-½)]²=
d) (3⁻²-3⁻¹)⁻¹-7⁰=
e) √2¼=
f) √64+36=
g) ∛0,064=
h) √24*√2*√12=

2. Doprowadź do najprostszej postaci i oblicz wartość liczbową dla ' a = -2'

[(a⁷:a³)*a⁵/a¹⁰*a²]=

3Wykonaj działanie, korzystaj z praw działań na pierwiastkach.

√3*√12-0,5*√9=

4. wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.

√245=

5. włącz czynnik pod znak pierwiastka.

2∛5=

6. usuń niewymierność z mianownika.

6/√3=

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-27T08:48:14+02:00
1. oblicz.
a) (-5)¹*(-5)⁸:(-5)⁷=(-5)²=25
b) [(0,7)⁵*(1³/₇)⁵]:[(-1,4)³:(0,7)³]=[(⁷/₁₀)⁵*(¹⁰/₇)⁵]:2³=1⁵:8=¹/₈
c) [(-½)⁴:(-½)²]⁴:[(-½)²*(-½)¹]²=[(-½)²]⁴:[(-½)³]²=
=(-½)⁸:(-½)⁶=(-½)²=¼
d) (3⁻²-3⁻¹)⁻¹-7⁰=[(⅓)²-(⅓)¹]⁻¹-1=3²-3¹-1=9-3-1=5
e) √2¼=√⁹/₄=³/₂=1½
f) suma pod√=√(64+36)=√100=10, tylko 64 pod√= √64+36=8+36=44
g) ∛0,064=0,8
h) √24*√2*√12=√576=24

2. Doprowadź do najprostszej postaci i oblicz wartość liczbową dla ' a = -2'

[(a⁷:a³)*a⁵/a¹⁰*a²]=(a⁴*a⁻⁵*a²=a¹=a
a=-2

3Wykonaj działanie
, korzystaj z praw działań na pierwiastkach.

√3*√12-0,5*√9=√3*√(4*3)-0,5*3=√3*2√3-1,5=2*3-1,5=6-1,5=4,5

4. wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.

√245=√(49*5)=7√5

5. włącz czynnik pod znak pierwiastka.

2∛5=∛(2*2*2*5)=∛40

6. usuń niewymierność z mianownika.

6/√3=6*√3/√3*√3=6√3/3=2√3

chyba wszystko dobrze :)