1. Ciało porusza się po okręgu o promieniu R = 3 m ze stała szybkością. Okres ruchu T = 4 s. Oblicz:
a. częstotliwość,
b. liczbę obrotów w czasie t = 22 s,
c. czas, w którym wykona n = 15 obrotów,
d. szybkość liniową,
e. wartość przyspieszenia dośrodkowego.

2. Bicykl to jeden z pierwszych modeli roweru z wielkim kołem i małym tylnym. Duże koło miało średnicę 48 cali, a małe 22 cale. Oblicz, ile obrotów wykonało duże koło, a ile małe na drodze 8 km.( l cal = 25,4 mm.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:56:49+01:00
R = 3 m
T = 4 s
a. częstoltliwosć
f = 1/T
f = 1/4s= 0,25 Hz
b . f = n/t
f*t = n
n = f *t
n = 0,25 1/s * 22 s = ..... obrotów
c. n = f*t
t = n/f
t = 15 /0,25 1/s
t = ......s
d . V = 2piR/T
V = 2*6,28 * 3 m/4 s
V = .......m/s
e. a = V^2/R
a - .....m/s^2
1 2 1