Zad.1 Jeden samochód jechał w czasie 2h ze średnią prędkością 65km/h a drugi samochód przejechał tą samą drogę w czasie 2h 36min. Z jaką średnią prędkością jechał drugi samochód?

Zad.2 Czy pocisk lecący z prędkością 5cm/s dogoni oddalający się samolot który leci z prędkością 2000km/h?

1

Odpowiedzi

2009-09-27T09:51:42+02:00
1.
dane
t1=2h=120s
t2=2h36min=156s
Vśr.=65km/h


Vśr.Sc/Tc
S=v*t
S=65 * 276
S=17940

Vśr.=Sc/Tc
Vśr.=17940/276
Vśr.=65km/h

Odp. prędkość średnia samochodu wynosi 65km/h

2.
pocisk-5cm/s
2000km/h = 2000*10000/60=333333,33(3)cm/s - prędkość samolotu

ODp.pocisk nie dogoni samolotu.
1 5 1