Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T10:45:44+01:00
1. Podzelono się Inflantami
Polska: lenno kurlandzkie oraz południowo-wschodnie Inflanty z Dyneburgiem.
Szwecja: pozostała część Inflant
2.Wielkie Księstwo Litewskie uzyskało ziemię smoleńską, zaś Korona ziemię czernihowską i siewierską

2 3 2