1) Wypisz po dwa przykłady pozytywnych i negatywnych skutków imigracji zarobkowej z punktu widzenia państwa imigracyjnego.
-pozytywne skutki imigracji ludności
.............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
-negatywne skutki imigracji ludności
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2)
Korzystającz różnych żródeł informacji opisz krótko wydarzenie związane z masową migracją w wyniku wojny lub katastrofy naturalnej.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)
W większości krajów przeważają migracje wewnętrze,zwłaszcza ze wsi do miast.Opisz przyczyny tego zjawiska.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4) Do podanych języków dopisz po 4 państwa,w których obowiązują one jako języki urzędowe.
hiszpański.................................................
portugalski...............................................
angielski................................................
francuski...............................................
arabski..................................................
5)
Wyjaśnij,dlaczego w większości krajów Ameryki Środkowej i Południowej językiem urzędowym jest hiszpański................................................................................................................................................................................
6) korzystając z różnych żródeł informacji,wyjaśnij terminy:
mulat-..................................................
metys..................................................

1

Odpowiedzi

2009-09-27T11:21:17+02:00
1) pozytywne:
- przyspieszenie wzrostu i rozwoju gospodarki
- wzbogacenie kulturowe

negatywne:
- wzrost wydatków socjalnych (zasiłki)
- konflikty etniczne

2)
Najwięcej ludzi wyemigrowało podczas II wojny światowej (1939-1945), w tak krótkim czasie wyjechało około 5 milionów osób. Do 1941 roku, z terytorium zajętego przez ZSRR przesiedlono około 800 tysięcy Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Największe migracje ludności związane były z ostatnim etapem wojny, a następnie ze zmianami politycznymi. W 1944 roku na okupowanych ziemiach polskich było około 2,2 miliona ludności niemieckiej, do których dołączyło ponad 200 tysięcy osób ewakuowanych z ZSRR. W latach 50 - tych zahamował się odpływ ludności z ziem polskich. Spowodowane to było uszczelnieniem granic oraz rygorystycznymi zasadami wydawania paszportów, dlatego fale emigracyjne nie były już tak wysokie jak w przeszłości. ← (wybierz te najwazniejsze informacje)3)Przyczyny:
- z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania
- zagrożenie bezrobociem
- atrakcyjniejsza oferta pracy

Ze wsi do miast – proces rozpoczęty już w dobie średniowiecza (wędrówka bezrolnych chłopów do miast, w celu znalezienia pracy). W okresie rewolucji przemysłowej(XIX w.) proces ten miał miejsce na większą skalę (rozwój techniki spowodował zwiększenie wydajności rolnictwa, co skutkowało zmniejszeniem liczby rolników, których to zaczęły zastępować bardziej wydajne urządzenia. W czasie bezrobocia, chłopi wraz z rodzinami przenosili się do miast, gdzie łatwiej można było znaleźć pracę np. w fabrykach). Obecnie tę formę migracji da się zauważyć w krajach rozwijających się (np. Indie, Chiny)


4)
hiszpański - Filipiny, Panama, Kolumbia, Ekwador
portugalski - Angola, Brazylia, Mozambik, Portugalia
angielski - Nowa Zelandia, Malta, Indie, Kanada
francuski - Szwajcaria, Belgia, Tunezja, Algieria
arabski - Izrael, Egipt, Sudan, Oman


5)
W czasach kolonizacji były to obszary eksplorowane i zajmowane przez Hiszpanów.

6) mulat - osoba mająca jednego z rodziców z białą karnacją, a drugiego z czarną.

metys - potomek Indianina lub Indianki i białej kobiety lub białego mężczyzny.

Proszę bardzo ;)
20 5 20