Odpowiedzi

2010-01-13T17:59:17+01:00
Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
*ciało zmienia swe położenie w miarę upływu czasu
*tor, który kreśli poruszające się ciała jest linią prostą nieskończenie cienką (tor prostoliniowy)
*droga jest odcinkiem toru prostoliniowego, czyli linii prostej
*prędkość podczas całego ruchu ROŚNIE
*PRZYSPIESZENIE podczas całego ruchu jest stałe
Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy
*ciało zmienia swe położenie w miarę upływu czasu
*torem ruchu jest tor prostoliniowy (linia prosta nieskończenie cienka)
* droga jest odcinkiem toru prostoliniowego (linii prostej)
*prędkość podczas całego ruchu MALEJE
*OPÓŹNIENIE podczas całego ruchu jest stałe

nie wiem cy o to chodzi....
Pozdrawiam
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T18:00:10+01:00
Ruch jednostajnie przyspieszony – ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu.

Ruch opóźniony to taki ruch, którego torem jest linia prosta, prędkość maleje. Szczególnym przypadkiem jest ruch jednostajnie opóźniony, w którym prędkość maleje jednostajnie.
Ruch opóźniony może być traktowany jako ruch przyśpieszony z ujemnym przyspieszeniem. Wielkością charakteryzującą ruch opóźniony jest przyśpieszenie.
7 3 7
2010-01-13T18:01:18+01:00

ruch - zmiana położenia ciała względem innego ciała;

punkt materialny - ciało o zaniedbywalnych rozmiarach

tor ruchu - linia zakreślana przez punkt materialny (środek ciała lub wyróżniony punkt ciała)

tor prostoliniowy - tor ruchu jest odcinkiem linii prostej

tor krzywoliniowy - tor ruchu jest odcinkiem linii krzywej

prędkość ciała - iloraz przesunięcia przez czas tego przesunięcia

wektor prędkości ciała - przesunięcie jest wektorem.

Ruch prostoliniowy jednostajny jest szczególnie prostym przypadkiem ruchu.

Innym prostym rodzajem ruchu jest prostoliniowy ruch jednostajnie przyspieszony i ruch jednostajnie opóźniony.

Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony charakteryzuje się równomiernym zmniejszaniem wartości prędkości.

Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu.
Czas ruchu opóźnionego.
2 5 2