Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T18:01:07+01:00
CHRZĄSZCZ:))

Do najliczniejszych w parku chronionych gatunków chrząszczy należą biegacze. W Polsce wszystkie gatunki z tego rodzaju objęte są ochroną ścisłą. Są to duże chrząszcze występujące przede wszystkim na terenach leśnych. Do częściej spotykanych w parku należy biegacz ogrodowy. Chrząszcz ten żyje w lasach, parkach i ogrodach, gdzie poluje na ślimaki i owady. Aktywny jest gównie nocą, dzień spędza ukryty pod kamieniami, pod korą pniaków i w innych kryjówkach (Fot.3).

Pozostałe gatunki chrząszczy występują w parku rzadko lub sporadycznie. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje orszoł prążkowany. Jest to jeden z naszych najładniej ubarwionych chrząszczy. Żółto-czarny rysunek na jego pokrywach wykazuje dużą zmienność kształtów. Larwa orszoła żeruje w próchnie drzew liściastych, a jej rozwój trwa dwa lata.licze na naj!:** pozdro..
2 5 2