1. Trzy boki trapezu równoramiennego mają długość 10 cm, wysokość 8cm a jego pole wynosi 128 cm[2] oblicz obwód tego trapezu
2. Dwa boki i jedna z wysokości równołegłoboku maja długość 10 cm a druga wysokość jest o połowe od nich krótsza oblicz długość pozostałych bokó2 tego równoległoboku. rozważ dwa przypadki
3. przekątne rombu mają długości 6 cm i 8cm a jego wysokośc wynosi 4,8cm oblicz długośc boku tego rombu
4. oblicz pole równoległoboku złożonego z dwóch jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 5cm i 4 cm

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-13T18:12:10+01:00
Zad1
Dane:
Pole trapezu = 1/2(a+b)h
Pole = 128cm²
h = 8
a=10
ramię nr1 = ramię nr 2 = 10

128 = 1/2(10+b)8 / *2
256 = 80 + 8b
8b = 176 / :8
b = 22

Obwód = ramię nr1 + ramię nr2 + a + b =
= 10 + 10 + 10 + 22 = 52 cm
Odp:Obwód tego trapezu wynosi 52cm
Zadanie4

Pole trójkąta P=a*h:2
a-długość jednej przyprostokątnej (5cm)
h-długość drugiej przyprostokątnej (4cm)

P trójkąta= 5cm *4cm :2
P trójkąta=20cm
p trójkąta=20cm/2
P trójkąta= 10 cm²
pole równoległoboku = 2*10 cm kwadratowych = 20 cm ²

Odp. : Pole równoległoboku równe jest 20 cm² kwadratowych.

2 3 2