Trzy tomy Opowieśći z Narnii mają razem 650 stro. Tom drugi ma75 stro więcej od pierszego, a tom trzeci 25 stro mnirj od drugiej.
a)Oblicz, ile stron ma kazdy z tomów.
Zapsz obliczenia.
Odpowiedż: Pierszy tom ma................ston,drugi..........stron a trzeci........stron
b)Oblicz,ile czasu portrzebuje Adam na przeczytanie każdego z tych trzech tomów, jeżeli w ciągu godziny czyta 25 stron tekstu.
Zapisz obliczenia.
Odpowiedz:Adam potrzebuje..............................na przeczytanie pierszego tomu,...........................na przeczytanie drugiego tomu i ....................na przeczytanie trzeciego tomu Opowieści z Narnii.

3

Odpowiedzi

2010-01-13T18:07:54+01:00
X-I tom
x+75-tom II
x+75-25=x+50 - tom III
x+x+75+x+50=650
3x+125=650
3x=525/:3
x=175

175 tom I
250 tom II
225 tom III

Odpowiedz:Adam potrzebuje..............7godz..........na przeczytanie pierszego tomu,..............10godz.......na przeczytanie drugiego tomu i ..........9godz.......na przeczytanie trzeciego tomu Opowieści z Narnii.
2010-01-13T18:11:36+01:00
Dane :
1 TOM ma 650 stron.
2 TOM ma 725 stron. -> 650 + 75 = 725 stron
3 TOM ma 720 stron. -> 725 - 25 = 720 stron

1h - 60 minut

1TOM - 650 : 25 = 26h czyli 1 dzien i 2 godziny
2TOM - 725 : 25 = 29h czyli 1 dzien i 5 godzin
3TOM - 720 : 25 = 29,2h czyli 1 dzien 5 godzin 20 minut

Odpowiedz: Adam potrzebuje 26 godzin na przeczytanie pierszego tomu, 29godzin na przeczytanie drugiego tomu i 29godzin i 20 minut na przeczytanie trzeciego tomu Opowieści z Narnii.
2010-01-13T18:21:59+01:00
A)175 stron - pierwszy tom
175 + 75 = 250 stron - drugi tom
250 - 25 = 225 - stron trzeci tom
175 + 250 + 225 = 650 stron
b)175 : 25 = 7h - pierwszy tom
250 : 25 = 10h - drugi tom
225 : 25 = 9h - trzeci tom