Wykonaj mnożenie:

a) 3(4x - 5y + 6z)
b) -6(2a - 3b + c )
c) 1/2(-8x + 4y - 2z)
d) (-5a + b -3c) . (-4)
e) -1/3(12c + 15d - 21e)
f) -4(-3x kw - y kw + 5y kw)

kw to oznacza kwadratowe a i ktoś mugł by mi pokazać jak się robi kwadratowe na klawiaturze

3

Odpowiedzi

2010-01-13T18:09:36+01:00
A) 12x-15y+18z
b) -12a+18b-6c
c) -4x+2y-z
d) 20a-4b+12c
e) -4c-5d+7e
f) 12x kw+ 4y kw -20y kw
2010-01-13T18:10:06+01:00
A) 3(4x - 5y + 6z)=12x-15y+18z
b) -6(2a - 3b + c )=-12a+18b-6c
c) 1/2(-8x + 4y - 2z)=-4x+2y-z
d) (-5a + b -3c) . (-4)=20a-4b+12c
e) -1/3(12c + 15d - 21e)=-4c-5d+7e
f) -4(-3x kw - y kw + 5y kw)=12x kw+-4y ke-20y kw
2010-01-13T18:11:52+01:00
A) 3(4x-5y+6z)=12x-15y+18z
b) -6(2a-3b+c)=-12a+18b-6c
c) 1/2(-8x+4y-2z)=-4x+2y-z
d) (-5a+b-3c)*(-4)=20a-4b+12c
e) -1/3(12c+15d-21e)=-4c-5d+7e
f) -4(-3x²-y²+5y²)=12x²+4y²-20y²=12x²-16y²

a kwadrat na zadane.pl musisz wstawić z symboli matematycznych