1. Wyjaśnij co znaczy świadczyć o Jezusie.
2.Wylicz tytuly stosowane w Piśmie Św. do Jezusa.
2.Określ,w jaki sposób Bóg okazuje czlowiekowi swoją troskę o niego.
4.Określ jaką funkcję spełnia osoba proroka.
5. Uzasadnij potrzebę troski o zdobycie Królestwa Bożego.
6.Napisz, dlaczego Królestwo Boże uznawane jest za skarb?
7.Zdefiniuj pojęcie Eucharystii
8.Wskaż sposoby obecności Chrystusa w Kościele.


PILNIE ;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T17:31:01+01:00
7.Eucharystia (od gr. "eucharistein") nie jest jakimś symbolem czy emblematem/1 Kor 11,23-27/. Jezus wyraźnie powiedział „to jest Ciało moje”. Przywiązał On olbrzymią wagę do sprawowania Eucharystii i związał z tym Sakramentem wielkie obietnice: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto pożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” Dla Twojego zbawienia Bóg wydał na śmierć swojego Syna. Bóg umarł dla Twojego zbawienia. I zrobiłby to także, gdyby ludzkość nie istniała, a Ty byłbyś jedyną osobą na Ziemi. Możesz być tego najzupełniej pewny.

19 1 19