1)Podziel poniższe rzeczowniki na :
a) odmieniające się tylko w liczbie pojedynczej
b) odmieniające się tylko w liczbie mnogiej
c) odmieniające się w liczbie pojedynczej i mnogiej

szlachetność, drzwi, serce, nastrój, skrzypce, wiedza, maj, spodnie, szlachta, świat
2) Napisz czego nazwami są rzeczowniki które nie mają liczby mnogiej
a)...
b)...
c)..

PROSZE O ODPOWIEDZ

1

Odpowiedzi

2016-02-04T09:21:54+01:00
A) Tylko w l.poj. : szlachetność, wiedza, szlachta
b) Tylko w l.m. drzwi, skrzypce, spodnie
c) l. poj i l.m. : serce, świat

Rzeczowniki które nie mają liczby mnogiej to przede wszystkim nazwy wartości abstrakcyjnych, emocjonalnych i intelektualnych oraz grup  społecznych
64 4 64