1. Byłeś ostatnio w górach na wakacjach w niedużej i niezbyt znanej miejscowości, gdzie bardzo ci się podobało. Opowiedz znajomemu Anglikowi o swoich wakacjach. Napisz krótko.

- Opisz, gdzie mieszkałeś i jakie były tam warunki,
- Opowiedz, jak spędziliście czas,
- Wyjaśnij, dlaczego ci się ram podobało.

2. Twoja rodzina ma dom w górach, do którego chcesz zaprosić swoich znajomych z Anglii na wakacje. Napisz krótki email.

- Poinformuj znajomych, że macie dom w górach i gdzie się on znajduje,
- Zaproponuj im przyjazd w określonym terenie na określony czas,
- Krótko opisz, jak można tam spędzać czas,
- Zsugeruj, jaki sprzęt/wyposażenie powinni ze sobą przywieźć.

2

Odpowiedzi

2010-01-13T18:14:06+01:00
Po angielsku:
I was recently in the mountains. I am very pleased there. Flows through the beautiful mountain streams in which there was a lot of fish. Ah how wonderful it was there! I saw the bear, wolf, chamois and many other animals. I saw a snake. Oh how I was afraid! One ominęliśmy him with his family. We were in a really long walk! We had rented a house drewniany.W finally returned home. However, well everywhere but at home the best!

Po polsku:
Byłem niedawno w górach. Bardzo mi się tam podobało. Przez piękne góry przepływały potoki w których było bardzo wiele ryb. Ah jak tam było cudownie! Widziałem niedźwiedzia, wilka, kozicę i wiele innych zwierząt. Widziałem także węża. Oh jak się bałem! Jedna ominęliśmy go razem z rodziną. Byliśmy na naprawdę długim spacerze! Mieliśmy wynajęty domek drewniany.W końcu wróciliśmy do domu. Jednak wszędzie dobrze ale w domu najlepiej!

2. We have a house in the mountains. It is beautiful! It is in the Bieszczady Mountains. I invite you cordially! You can survive so much experience and so much history! Ah! How's beautiful! Really imagine that as you come to the Polish mountains, you will be treated here very nice. Very like me here streams. And if you've never experienced a bear or a wolf is your chance ... We cordially invite you to my house.

Po polsku:
Mamy dom w górach. Jest pięknie! Jest on w Bieszczadach. Zapraszam Cię serdecznie! Tyle możesz przeżyć wrażeń i tyle historii! Ah! Jak tu pięknie! Naprawdę wyobraź sobie że jak przyjedziesz do polskich gór będziesz tu niezwykle miło traktowany. Bardzo podobają mi się tu potoki. A jeżeli nie widziałeś nigdy niedźwiedzia ani wilka masz okazję... Serdecznie zapraszam cię do mojego domku.

Na prawdę ja jestem jedynym autorem mam nadzieję że pomogłam....

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T18:21:55+01:00
1.On holidays I was in the mountains in a small town at feet Alps. I lived there in the cottage of the forester which was minute, but cosy. A few kilometres from the cottage were beautiful, forest lake. I and my friend bylismy delighted with this superb view. A lot of time we devoted to mountain trips and we sailed kayaks. Into rainy days we left to the small town to pizzas and the Coca-Cola. It was there very beautifully, the fresh air, curious about the plant and animals. I will remember these holidays to the end of my days.
tłumaczenie:
Na wakacjach byłem w górach w małej miejscowości u podnóży Alpy. Mieszkałem tam w chatce leśniczego, która była bardzo mała, ale przytulna. Kilka kilometrów od chatki znajdowało się piękne, leśne jezioro. Ja i mój kolega bylismy zachwyceni tym przepięknym widokiem. Dużo czasu poświęcaliśmy na górskie wycieczki i pływaliśmy kajakami. W deszczowe dni wychodziliśmy do miasteczka na pizze i coca-cola. Było tam bardzo pięknie, świeże powietrze, ciekawe rośliny i zwierzęta. Te wakacje zapamiętam do końca życia.
1 5 1