Wykaż, że dodając lub odejmując ( być może wielokrotnie ) liczby:
x = 1/2 + 1/3 +1/4+1/5+1/6+1/7
y = 1/3 + /1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8
z = 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/9
możemy otrzymać dowolną liczbę całkowitą . !!!! Proszę .!!

1

Odpowiedzi

2010-01-15T19:40:50+01:00