Moneta o nominale 1 € ma masę 7,5 g. Jaki jest cięŜar 100 takich monet?
A. 750 g. B. 7,5 kg C. 75 N. D. 7,5 N.

W lutym, w pewnym kantorze moŜna było kupić 1 euro za 3,50 zł. Na początku marca
za 1 euro trzeba było zapłacić 3,64 zł. Oznacza to, Ŝe w tym czasie kurs euro wzrósł o
A. 4% B. 3,5% C. 7% D. 14%

Adam nie potrafił opisać barw ani banknotów ani monet euro, bo nie rozróŜnia kolorów.
WskaŜ, który genotyp warunkuje daltonizm u Adama.
A. XdXd
B. XDXd
C. XDYD.
XdY

Krótszy bok banknotu o nominale 200 zł ma długość 72 mm. Powierzchnia tego
banknotu wynosi
A. 1036,8 cm2 B. 10368 mm2 C. 25,92 cm2 D. 2592 mm2

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T18:19:12+01:00
Moneta o nominale 1 € ma masę 7,5 g. Jaki jest cięŜar 100 takich monet?
7,5g*100=750g
0,75kg
F=m*g
F=7,5N
Odp. D

W lutym, w pewnym kantorze moŜna było kupić 1 euro za 3,50 zł. Na początku marca
za 1 euro trzeba było zapłacić 3,64 zł. Oznacza to, Ŝe w tym czasie kurs euro wzrósł o:
(3,64/3,50)*100%=104%
104%-100%=4%
Odp. A

Adam nie potrafił opisać barw ani banknotów ani monet euro, bo nie rozróŜnia kolorów.
WskaŜ, który genotyp warunkuje daltonizm u Adama.
Odp. D

Krótszy bok banknotu o nominale 200 zł ma długość 72 mm. Powierzchnia tego
banknotu wynosi
ODP. B
2010-01-13T18:20:50+01:00
  • saul
  • Początkujący
2010-01-13T18:24:16+01:00
Masa stu monet: 100*7,5g=750g=0,75kg
pytanie jest o ciężar-wielkość fizyczną równą iloczynowi masy i przyspieszenia ziemskiego. czyli Q=0,75*10=7,5N

kantor. 3,64-3,5=0,14
0,14 z 3,5 to 4% (0,14/3,5)*100%=4%

cena wzrosła o 4%

banknot: jeden bok 72mm, a drugi jest dwa razy dłuższy czyli 144mm

2*72*72=10368mm^2