Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T18:30:08+01:00
Północna granica powstania w najgorszym okresie przebiegała Linią od granicy Rzeczpospolitej z Roją między Mścisławiem a Mozyrem na terenach WKL dalej przez Pińsk przecinając Prypeć linią prostą kierowała się do Zamościa, następnie opierała się na Jarosławiu i kończyła się na północnej granicy Ziem , które w 1683roku Turcy odebrali Habsburgom, a mianowicie Królestwu Węgierskiemu. Południowa granica przebiegała wdłuż północnych ziem Ks. Siedmiogrodzkiego i Hospodarstwa Mołdawskiego oraz Jedysanu należącego do Turcji. Następnie biegło wzdłuż granicy Chanatu Krymskiego i od wschodu kończyło się na granicy rosyjskiej , którą dochodziło aż do punktu rozpoczęcia granicy północnej.