Odpowiedzi

2009-09-27T11:01:40+02:00
X=0,6 =6/10
y=4,(36)= 4 i 36/99
x+y=6/10 + 4 i 36/99=594/990+4 i 360/990=4 i 954/990=4 i 477/495
x*y=6/10 * 4 i 36/99= 6/10 * 432/99=144/55=2 i 34/55
x/y =6/10 :4 i 36/99= 6/10 :432/99=6/10 * 99/432=99/720
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-09-27T11:06:12+02:00
Liczby x=0,6 i y=4,(36) przedstaw w postaci ułamka zwykłego, a następnie oblicz x+y,x*y,x/y
*-znak mnożenia

x=0,6=6/10=3/5

y=4,(36)//*100
100y=436,(36)
100y-y=436,(36)-4,(36)
99y=436 //:99
y=432/99
y=48/11

x+y=3/5+48/11=33/55+240/55=273/55=4 i 53/55
x*y=3/5*48/11=144/55=2 i 34/55
x/y=3/5:48/11=3/6*11/48=33/288=11/96
3 4 3