Odpowiedzi

2010-01-13T18:51:35+01:00
L.p.
mn.brat
d brata
c bratu
b brata
n bratem
msj bracie
w bracie

szkoła
szkoły
szkole
szkołę
szkołą
szkole
szkoło

przyjaciel
przyjaciela
przyjacielowi
przyjaciela
przyjacielem
przyjacielu
przyjacielu
l.m.
bracia
braci
braciom
braci
braćmi
braciach
bracia

szkoły
szkół
szkołom
szkoły
szkołami
szkołach
szkoły

przyjaciele
przyjaciół
przyjaciołom
przyjaciół
przyjaciółmi
przyjaciołach
przyjaciele
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T18:57:35+01:00
L. poj.
M. brat szkoł/a przyjaciel/
D. brat/a szkoł/y przyjaciel/a
C. brat/u szkol/e przyjaciel/owi
B. brat/a szkoł/ę przyjaciel/a
N. brat/em szkoł/ą przyjaciel/em
Msc. brac/ie szkol/e przyjaciel/u
W. brac/ie szkoł/o przyjaciel/u

oboczności:
t:c ł:l
l.mn.
M. braci/a szkoł/y przyjaciel/e
D. braci/ szkół/ przyjaciół/
C. braci/om szkoł/om przyjacioł/om
B. braci/ szkoł/y przyjaciół/
N. brać/mi szkoł/ami przyjaciół/mi
Msc. braci/ach szkoł/ach przyjacioł/ach
W. braci/a szkoł/y przyjaciel/e

oboczności:
ci:ć o:ó e:o l:ł ó:e
2 3 2