1.Wyobraź sobie że wznosisz się wysoko ponad powierzchnię Ziemi. Po czym rozpoznasz że osiągnołeś
a)stratosferę
b)mezosferę
c)termosferę
d)egzosferę
2.Na stacji meteorologicznej zanotowano następujące temperatury powietrza w ciągu doby o godzinie 1.00 - -1 stopnień C , o godzinie 7.00 - 2stopnie C , o godzinie 13.00 - 8 stopni C , o godzinie 19.00 - 3 stopnie C
a)oblicz średnią dobową temperaturę powietrza
b)oblicz dobową amplitudę temperature powietrza
3.Londyn i Orenburg leżą w pobliżu tego samego równoleżnika. Dlaczego w miarę przesuwania się do Londynu na wschód wzrasta roczna amplituda temperatura powietrza z 12,2 stopni do 36,7 stopni C ?
4.Londyn i Pietropawłowsk Kamczacki leżą w pobliżu tego samego równoleżnika. Dlaczego średnia roczna temperatura powietrza w Londynie wynosi 9,9 stopni C , a w Pietropawłowsku tylko 1,7 stopni C ?
5.W Karpaczu na wysokości 600 m n.p.m zanotowano temperaturę powietrza 4stopnie C. Jakiej temperatury powietrza należy się spodziewać na pobliskiej górze Śnieżce, na wysokości 1600 m n.p.m jeżeli średni spadek temperatury wynosi 0,6 stopni C na każde 100 m wysokości ?

2

Odpowiedzi

2010-01-13T19:01:25+01:00
1 . a ) stratosferę.
2. a) (-1 C + 2 C + 8 C + 3 C) : 4= 3 C
b) najniższa -1 C
najwyższa 8 C
-1C - 8C= - 1C + (-8C)= 9 C
5. 1600 - 600 = 1000
1000:100=10
10* 0,6 = 6 C
4 C - 6 C = -2 C
1 1 1
2010-01-13T19:07:07+01:00
1.
a: stratosfera: wznosisz się 50- 55km nad powierzchnią ziemi
b: mezosfera: jesteś 85- 90km nad powierzchnią ziemi, a temp. wynosi -90 stopni C
c: termosfera: temperatura cząstek do 1500 stopni C
d: egzosfera: Powyżej 800km nad Ziemią temp. 2 stopnie K czyli -271 stopni C
2. srednia 72/24= 3
3 stopnieC

amplituda
8-(-1)=8+1=9stopniC
5 3 5