Prosze o przetłumaczenie ;) It doesn't matter if the wheather's good or bad , the real surf addicts are always out riding the waves. Surfing is one of the world's most popular water sports. It has spread from the islands of Hawaii , where it originated , to beaches all over the world. Cornwall is the surfing centre of the Uk. It is not as sunny or as hot as the beaches in Australia or Southern California , but to the thousands of surfers who come here , it is the coolest place to be in Britain. Surfing has been one of the most important parts of Cornwall's economy since the early 1990s. Every year it attracts more and more young people. Today there are hundreds of surf shops in Cornwall. In cornwall , yhere is a big difference between serious surfers and the so- called 'beach boys'. Serious surfers are much stronger , thinner and fitter than beach boys. They live to surf and nothing gets in their way. They surf and nothing gets in their way. They surf three times a day if possible , in summer and in winter , and they never seem to notice the cold. A typical serious surfer is 21-year-old. He gave up his job in a supermarket in London two years ago , and has been in Cornwall ever since. He works as a part-time assistant in a surf shop in the morning and as a barman in a hotel at night. He has not had a night off for seven weeks but says I'm not unhappy because the jobs leave my afternoons free for surfing. I know I haven't got a career but I can't stop stop surfing. I expect that one day my lifestyle will be impractical and I'll have to find a full-time job. But at the moment I'm happy.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:56:16+01:00
Nie ma znaczenia, czy pogoda jest dobra czy zła, ludzie uzależnieni od surfowania są zawsze na dworze, ujeżdżając fale. Surfing jest najpopularniejszym na świecie sportem wodnym. Cornwall jest centrum surfingu w Wielkiej Brytanii (UK – United Kingdom – Zjednoczone Królestwo – Wielka Brytania). Nie są to tak słoneczne ani tak gorące plaże jak w Australii czy Południowej Kalifornii, ale dla tysięcy surferów, którzy tu przychodzą, jest to najlepsze (najznakomitsze?) miejsce w Brytanii. Surfing był jedną z najważniejszych części kornwalijskiej (Cornwall – Kornwalia) gospodarki od wczesnych lat dziewięćdziesiątych (1990). Każdego roku przyciąga więcej i więcej młodych ludzi. Dzisiaj są tutaj (w Kornwalii) setki sklepów surfingowych. W Kornwalii istnieje duża różnica między prawdziwymi surferami a tak zwanymi ‘plażowymi chłopakami’. Prawdziwi surferzy są dużo silniejsi, szczuplejsi i sprawniejsi fizycznie niż ‘plażowi chłopcy’. Oni żyją by surfować i nic ich nie powstrzyma. Surfują trzy razy dziennie, jeśli to możliwe, latem i zimą, i nigdy nie dostrzegli zimna. Typowy prawdziwy surfer ma ok. dwudziestu jeden lat. Poddał się ze swoją pracą w supermarkecie w Londynie dwa lata temu i był w Kornwalii od zawsze. Rano pracuje niecały etat jako asystent w sklepie surfingowym i jako barman w hotelu, nocą. Nie miał wolnej nocy od siedmiu tygodni, ale mówi: nie jestem nieszczęśliwy, ponieważ te prace pozostawiają moje popołudnia wolne, na surfing. Wiem, że nie zrobię kariery, ale nie mogę przestać surfować. Oczekuję, że pewnego dnia mój styl życia stanie się niepraktyczny i będę musiał znaleźć pracę na cały etat. Ale w tej chwili jestem szczęśliwy.

___
dość powierzchowny tekst.
2010-01-13T23:05:17+01:00
To nie jest ważne czy pogoda jest dobra czy zła, prawdziwi wielbiciele surfingu zawsze pływają po falach. Surfing jest jednym z najpopularniejszych wodnych sportów. Rozprzestrzenił sie z wysp Hawajskich, gdzie sięgają jego początki, na plaże na całym świecie. Cornwall jest centrum surfingu w Wielkiej Brytani. Nie jest ono tak gorące i słoneczne jak plaże w Australii czy w południowej Kalifornii, ale tysiace surferów którzy tam przychodza, maja to miejsce za najfajniejsze w Brytanii.Surfing byl jednym z najważniejszych parti ekonomicznych od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Każdego roku było atrakcyjniejsze dla coraz to więcej i więcej ludzi. Dzisiaj są w Kornwalii setki sklepów surfingowych. W kornwali istniała duza różnica miedzy prawdziwymi poważnymi surferami, a tzw. "beach- boysami" ( w doslownym tłumaczeniu : chłopcami plażowymi). Prawdziwi surferzy byli silniejsi, szczuplejsi i ( tutaj jest jakis bład bo fitter oznacza "mechanik")
od beach boysów. Oni żyja dla surfingu, to jest ich droga życiowa, nic innego. Surfuja trzy razy w ciagu dnia jeśli to możliwe, w lecie i w zimie, nie wydają się ostrzegać o zimnie. Typowy surfer ma 21 lat. Pracuje w Londynie w supermarkecie, i jest w Kornwali resztę czasu. Pracuje jako asystent w sklepie surferskim rano, a wieczorem jako barman w hotelu. Nie ma całej nocy od siedmiu tygodni ale mówi nie jestem nieszczęśliwy ponieważ w wolne popołudnia , kiedy jestem wolny od pracy suruje. Wiem że nie mam kariery ale nie mogę przestać surfowac. Oczekuję jednego bezsensownego dnia mojego sylu życia i zdajde pełnoetatowa prace. Ale w tym momencie jestem szcześliwy.