1.W sali wykładowej jest 100 miejsc. Na ile sposobów mogą w niej zająć miejsca 3 słuchacze?
2.Na ile sposobów spośród 6 finalistów Konkursu Chopinowskiego można wybrać laureatów pierwszych trzech nagród przy założeniu,że:
a)przyznaje się wszystkie trzy nagrody
b)dopuszcza się możliwość nieprzyznania pierwszej nagrody?
3.Przyjmijmy,że w numerach rejestracyjnych mogą występować dowolne spośród 26 liter alfabetu łacińskiego,przy czym litery zawsze poprzedzają cyfry. Ile jest numerów rejestracyjnych złożonych z:
a) dwu liter i pięciu cyfr b) trzech liter i czterech cyfr?
4.Przyjmijmy,że PIN może być dowolnym układem 4 cyfr.
a)Ile jest różnych numerów PIN?
b)Czy więcej jest PIN-ów o różnych cyfrach,czy takich,w których jakaś cyfra się powtarza?
5.Na ile sposobów można wypełnić test złożony z k pytań,jeżeli na każde pytanie trzeba odpowiedzieć TAk,NIE albo NIE WIEM?
Proszę o pomoc gdyż za cholerę nie rozumiem tych kombinacji

3

Odpowiedzi

2009-09-27T11:34:40+02:00
1) 100 * 99 * 98

Wariacja bez powtórzeń; pierwszy słuchacz ma do wyboru 100 miejsc, drugi 99, trzeci 98.

1 5 1
2009-09-27T11:35:02+02:00
Zad1
moc omega= 3*100=300
zad2
a)3*6=18
b)2*6=12
zad3
a) 2*5=10
b)3*4=12
zad4
a 10*4=40
b wiecej jest pinow o cyfrach powtarzających się
zad5
3k
1 1 1
2009-09-27T12:18:44+02:00
1. 100x99x98
2a. 6x5x4
2b.
3a.
26 do2 x 10 do 5
3b.
26 do3 x 10 do4
4a.
10 do4
4b.
10x9x8x7= 5040 niepowt a 10 d04 = 10000 powt czyli ich jest wiecej
5.
3k