Odpowiedzi

2012-08-21T23:56:57+02:00

H_{2}O:\\\\ M=18\frac{g}{mol}\\ m=991.8g\\\\ n=\frac{m}{M}=\frac{991.8g}{18\frac{g}{mol}}=55.1mol

 

SO₂       +          H₂O          ⇒          H₂SO₃

____             _______                   ________

1mol     :         1mol             :         1mol

0.1mol  :         55.1mol        :          0.1mol

niedomiar        nadmiar

przereaguje     przereaguje 0.1mol

w całości          pozostanie 55.1mol - 0.1mol = 55mol

 

H_{2}SO_{3}:\\\\ M=82\frac{g}{mol}\\ n=0.1mol\\\\ m=n*M=0.1mol*82\frac{g}{mol}=8.2g\\\\\\ H_{2}O:\\\\ M=18\frac{g}{mol}\\ n=55mol\\\\ m=n*M=55mol*18\frac{g}{mol}=990g\\\\\\\\ C_{p}=\frac{m_{s}*100\%}{m_{r}}\\\\ m_{s}=8.2g\\ m_{r}=8.2+990g=998.2g\\\\ C_{p}=\frac{8.2g*100\%}{998.2g}\approx0.82\%

 

Odp.: Stężenie procentowe wynosi ok. 0.82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)