Odpowiedzi

2010-01-13T19:32:45+01:00
Marszałkowie sejmu :
- Władysław Kowalski
Marszałkowie senatu :
-arcybiskupi
-biskupi diecezjalni
-wojewodowie
-kasztelanowie
-ministrowie

Zadania sejmu:
-Sejm uczestniczy w procedurze powoływania Rady Ministrów,
-Sejm ma prawo wyrazić rządowi wotum nieufności
-sejm może też wyrazić wotum nieufności poszczególnym członkom rządu
-Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego
-Sejm działając z senatem jako Zgromadzenie Nar. może pociągnąć prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
1 1 1