Objętość graniastosłupa.
Myślę że się opłaca rozwiązać to zadanie :)
Nie potrafię tego więc błagam o pomoc.


Zad.1
Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach:
1cm×1dm×1m

Zad.2
Oblicz objętość sześcianu o krawędzi:
a) 8 cm
b) 19 dm
c) 7,1 cm
d) 20 m
Z góry bardzo dziękuję. Dałam moje wszystkie jak narazie punkty. :)


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T19:24:23+01:00
1.
V = a*b*h
1 dm= 10 cm
1 m = 100 cm
V = 1*10*100= 1000 [ cm3 ]

2.
V = a3
a) V = 8*8*8 = 512 [ cm3 ]
b) V = 19*19*19 = 6859 [ dm3 ]
c) V = 7,1 * 7,1 * 7,1 = 357,911 [ cm3 ]
d) V= 20*20*20= 8000 [m3]

te trójki powinny być wszędzie takie małe ( tak jakby to było do potęgi )
2010-01-13T19:26:09+01:00
1dm= 10 cm
1m= 100 cm
V=a*b*c
V= 1cm*10cm*100cm
V=1000cm=10m

2) V=a (do szescianu)
V=8cm*8cm*8cm=512cm

V=19dm*19dm*19dm=6859dm

V=7,1cm*7,1cm*7,1cm=357,911 cm
V=20m*20m*20m=8000m