Wpisz literę "P" obk zdań prawdziwych, a literę "F" - przy fałszywych. Odszukaj potrzebne informacje w atlasie historycznym.

?? - Na północy z Rzymem sąsiadowali Etruskowie.
?? - Grecy zakładali kolonie w południowej części półwyspu Apenińskiego.
?? - Około 500r. p. n. e. część Sycylii znajdowała się pod panowaniem Kartagińczyków.
?? - Sardynia była wyspą skolonizowaną przez Etrusków.
?? - Ilirowie sąsiadowali w Latynami od zachodu.
?? - W północnej Italii swe kolonie posiadali Kartagińczycy.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T19:24:45+01:00