Odpowiedzi

2009-09-27T11:54:13+02:00
Były trzy wojny opiumowe: Wielkiej Brytanii w latach 1839-42 oraz Wielkiej Brytanii i Francji w latach 1856-58 oraz 1859-60 przeciwko Chinom, których celem było zwiększenie penetracji gospodarczej i politycznej w tym kraju. Bezpośrednim powodem wojen stało się zniszczenie przez władze chińskie w 1839 r. ładunku opium (stąd nazwa) z kontrabandy brytyjskiej. Wojny opiumowe zakończyły się klęską Chin, które na mocy traktatów w Nankinie (1842), Tianjinie (1858) i Pekinie (1860) utraciły na rzecz Anglii Hongkong i Koulun, musiały otworzyć dla okrętów angielskich i francuskich większość swoich portów, zalegalizować handel opium oraz opłacić wysokie kontrybucje. Wykorzystując słabość Chin także USA i Rosja uzyskały wówczas podobne ustępstwa handlowe, Rosja także znaczne nabytki terytorialne.
4 3 4