Śladami przeszłości 1. Notatka z lekcji strona 72
W dziedzinie nauki i sztuki Rzymianie korzystali z dokonań............ .Nawet najwybitniejsi rzymscy poeci-............. , ............. i ............ -sięgali do wzorów helleńskich. Mieszkańcy Rzymu mieli natomiast wielkie osiągnięcia w ........... . Pierwszy rzymski zbiór ........ został spisany w V w.p.n.e. Nazwano go Prawem ..... ......... . Przepisy były uchwalane przez zgromadzenie ludowe i ............... ,
a w późniejszym czasie-przez władców cesarstwa.
W....... w.n.e. z polecenia cesarza ........... .........
zebrano wszystkie dawne i nowe prawa. Zbiór ten nazwano .......... ......... . Rzymianie zasłynęli również jako świetni ............ . Oprócz dróg i mostów budowano wówczas wielokilometrowe .......... , doprowadzające wodę do miast.

1

Odpowiedzi

2016-08-11T09:39:25+02:00

dokonań Greków

rzymscy poeci Horacy, Owidiusz i Wergiliusz

osiągnięcia w ustalaniu prawa

zbiór praw

XII Tablic

senat

VI wieku n.e.

Cesarza Justyniana

Kodeksem Justyniana

Architekci/budowniczowie

akwedukty