Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T19:34:14+01:00
- umowy społecznej
- podboju
- taistyczna
- marksistowska
- suwerennosci narodu

Taistyczna - państwo pochodzi od Boga. Przedstawicielem tej koncepcji był Św. Tomasz z Akwinu.

Umowy społecznej - państwo powstało w drodze umowy zawartej pomiędzy ludźmi lub między ludźmi a władzą. Przedstawicele głoszący tę koncepcję to: Hobbes, Lock, Rousseau

Podboju - państwo, w którym rządzący uzyskali władzę w efekcie podboju. Teoria ta zakłada, że osoby, którzy sprawowali władzę lub kolejne władze, to potomkowie chord zwycięskich, zwycięskich rządzeni to potomkowie chord podbitych. Przedstawicielem był Leon Gumplowicz.

4 4 4