Odpowiedzi

2009-09-27T11:55:34+02:00

Teorie powstawania muzyki
Istnieje wiele teorii powstania muzyki . Oto wybrane z nich :

a) Karol Darwin jest autorem teorii biologicznej .
Twierdzi on , że człowiek naśladował świat zwierząt np.:
śpiew ptaków , a muzyka pełniła funkcję przyciągania
płci przeciwnej .

b)Herbert Spenser wiąże powstanie muzyki z filozofią
mowy ludzkiej . Człowiek w różnych stanach
emocjonalnych wydaje z siebie dźwięki o różnej
wysokości . Na początku robił to nieświadomie ,
następnym etapem było uświadomienie sobie tej
możliwości i celowe wydawanie z siebie dźwięków o
różnej wysokości . Takie tworzenie melodii było już
śpiewem i tak mogła powstać muzyka .

c) Autorem typu socjologicznego był Karol Bucher
(socjologia - nauka o rozwoju społecznym) . Według
niego muzyka powstała z uświadomienia sobie rytmu
pracy zbiorowej .
39 3 39
2009-09-27T11:55:35+02:00
A ) naśladowanie zwierząt , śpiewu ptaków
b ) sposoby porozumiewania się pomiędzy ludzmi polującymi w lasach itp.
c ) dzwięki wydawane przy zabiegach magicznych
d ) dzwięki przy pracy

Myślę , że pomogłam . : - )
34 3 34