Odpowiedzi

2010-01-13T19:40:02+01:00
Gospodarstwa domowe
Prywatne przedsiębiorstwa
Państwo
Samorząd terytorialny
2010-01-13T19:40:43+01:00
Podmioty gospodarcze

podmioty sfery realnej
podmioty sfery produkcj
przedsiębiorstwo produkcyjne, zakłady rzemieślnicze, rodzinne gospodarstwo rolne, jednostki użyteczności publiczne
podmioty sfery wymiany przedsiębiorstwo handlowe, transportowe, banki (centralny, banki komercyjne)
podmioty sfery konsumpcji gospodarstwo domowe, instytucje konsumpcji zbiorowej itp.

Podmioty sfery regulacji

ogniwa władzy gospodarczej różnych rodzajów i szczebli np. centralna władza państwowa (rząd), władza terenowa, urząd miejski, gminy, zarządy koncernów, cechy rzemieślnicze, zrzeszenia producentów
przedsiębiorstwa, zakłady czy instytucje prywatne (publiczne, państwowe), komunalne, spółdzielcze
związki zawodowe, pracodawców, zrzeszenia konsumentów, stowarzyszenia środowiskowe
2010-01-13T19:40:53+01:00
Hodowla drobiu ,hodowla trzody chlewnej , produkcja mleka,cukrownie.