Mam pytanie czy ktoś może my powiedzieć
a) Długość geograficzna to : N i S czy W i E
b) Szerokość geograficzna to : N i S czy W i E
c) Jak oblicza się rozciągłość równikową
d) Jak oblicza się rozciągłość południkową
e) Podaj wzory na obliczanie wysokości słońca

Mając np. dane: 46 stopni S
50 stopni W
60 stopni N
36 stopni S
Oblicz obie rozciągłości!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T19:43:10+01:00
Q) w i e
b)n i s
c)Chcąc obliczyc rozciągłość równoleżnikowa bierzesz wartości długości geograficznej punktów wysuniętych najbardziej na W i E danego obszaru i postepujesz jak z rozciągłością południkowa.
Jeżeli chcesz te rozciągłości podac nie tylko w stopniach, ale tez w kilometrach nalezy pomnożyć przez 111,1km (zależy jaka wartośc podał wam nauczyciel)
d)chcac obliczyc rozciągłość południkowa musisz wziąść szerokość punktów najbardziej wysuniętych na N i S danego obszaru. jeżeli są położone na tej samej półkuli jak w twoim przykładzie to ich wartości odejmujesz od siebie (zawsze od większej mniejszą), jeżeli są położone na różnych półkulach to ich wartości dodajesz do siebie.
e)15 stopni długości geo. = 1 godzina różnicy czasu
1 stopień długości geo. = 4 minuty różnicy czasu

1. Obliczanie różnicy czasów miejscowych na podstawie różnicy długości geo.
W Krakowie (20 stopni E) jest godzina 10.00. Która godzina czasu miejscowego jest w Tokio (140 stopni E)
140 - 20 = 120 stopni różnicy długości geo.
120 : 15 = 8
10.00 + 8 = 18.00
W Krakowie jest 16.00. Która godzina czasu miejscowego jest w Mexico (100 stopni W)?
20 + 100 =120 stopni różnicy długości geo.
120 : 15 = 8
16.00 - 8 = 8.00

2. Obliczanie różnicy długości geo. na podstawie różnicy czasów miejscowych:
W Krakowie jest godzina 19.00. Na jakim południku leży miasto w którym jest wtedy godzina 21.24?
21.24 - 19.00 = 2 godziny 24 minuty
2 godziny = 30 stopni różnicy dł. geo. 2 x 15 = 30
24 minuty = 6 stopni różnicy dł. geo. 24: 4 = 6
20 stopni E + 36 stopni = 56 stopni E

Zadania z wysokością Słońca:

Wzory:
dla 21III i 23 IX h = 90 - f
dla 21 VI i 21 XII h = 90 -[ d - f ]
[ ] oznacza wartość bezwzględną
gdzie: h to wysokość Słońca
? to szerokość geo. jest dodatnia dla półkuli N i ujemna na S
d to deklinacja Słońca równa +23,5 w dniu 21 VI i -23,5 w dniu 21 XII

1. Obliczanie wysokości Słońca:
Jaka jest wysokość Słońca w południe w Krakowie (50 N) w dniu 21 III?
h = 90 stopni - 50 stopni = 40 stopni
Jaka jest wysokość Słońca w Krakowie w dniu 21 XII
h = 90 - [-23,5 -50]
h = 90 - [-73,5 ]
h = 90 - 73,5
h = 16,5
Jaka jest wysokość Słońca w południe w Sydney (34 S) w dniu 21 XII?
h = 90 - [- 23,5 -(-34 )]
h = 90 - [-23,5 +34]
h = 90 -10,5
h = 79,5

Obliczanie szer. geo:
Na jakiej szer. geo. leży miasto, w którym w dniu 23 IX Słońce góruje na wysokości 80 stopni ?
? = 90 - h
? = 90 - 80 = 10 Miasto leży na szer. geo 10 stopni N lub S
1 5 1