1.Ciemnooki mężczyzna ożenił się z ciemnooką kobietą. Dziecko z tego małżeństwa miało oczy niebieskie. Barwa niebieska oczu jest uwarunkowana allelem recesywnym.Zapisz genotypy wszystkich członków rodziny.

2. Hemofilia jest cechą sprzężoną z płcią, wywoływaną przez recesywny allel tej cechy. Dominujący allel koduje białko niezbędne do krzepnięcia krwi. Brak dominującego allelu tego genu wywołuje nieprawidłowe krzepnięcie krwi. Rozważmy przypadki występowania hemofilii w 3 rodzinach.
a) Zdrowi rodzice mają syna chorującego na hemofilię i spodziewają się dziecka. Określ prawdopodobieństwo zachorowania następnego dziecka na hemofilię.
b) określ prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego syna przez kobietę chorą na hemofilię.

3. Praworęczność i leworęczność są cechami dziedzicznymi, przy czym tendencja do używania prawej ręki jest cechą dominującą. Gen warunkujący tę cechę jest zlokalizowany w autosomie. Określi czy praworęczni heterozygotyczni rodzice mogą oczekiwać leworęcznego potomstwa. Odpowiedź uzasadnij za pomocą poprawinie rozpisanej krzyżówki genetycznej. Wśród genotypów potomstwa wskaż ten (lub te), który warunkuje leworęczność.

4. U człowieka allel oczu ciemnych (A) jest dominujący w stosunku do allelu warunkującego niebieską barwę oczu(a), natomiast wolny płatek ucha (B) jest cechą dominującą w stosunku do przyrośniętego płatka(b). Cechy te dziedziczą się niezależnie od siebie.
Ciemnooka z przyrośniętym płatkiem ucha kobieta urodziła niebieskookie dziecko mające wolny płatek ucha. Określi genotypy kobiety i dziecka uzasadnij odpowiedź.

Błagam o pomoc bardzo potrzeba mi to na dzisiaj .

2

Odpowiedzi

2010-01-13T21:51:17+01:00
1.Niebieska barwa oczu (a) recesywne
Ciemna barwa oczu (A)dominujące
Ojciec o ciemnookich oczach ma genotyp (Aa) ponieważ występuje u niego ciemna barwa oczu a jego potomstwo posiada jasne oczy
Matka ciemnooka również posiada genotyp(Aa) ponieważ(patrz ojciec;) )
Dziecko posiada genotyp (aa) ponieważ opoje z rodziców są hetero zygotami a więc istnieje 1/4możliwość że ich potomstwo będzie homozygotą recesywną
2.a)1/4 czyli 25% szans na to że dziecko otrzyma hemofilie w spadku ;)
b) zależy od ojca ojciec zdrowy AA matka hora aa prawdopodobieństwo wynosi 0 jeśli ojciec zdrowy Aa matka chora aa prawdoodobieństwo 50%
3. praworęczność AA dominujące
leworęczność aa recesywne
rodzice :
Aa Aa
1.AA 2.Aa 3.Aa 4.aa
4. Kobieta (Aa) i (Bb)
Kobieta musiała być hetero zygotą aby jej dziecko mogło posiadać cechy recesywne kiedy uniej samej zauważamy pojawienie się cech dominujących
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:39:57+01:00
Ad1)
AA, Aa-ciemne oczy
aa-oczy niebieskie
skoro e pokoleniu F1 pojawiła się cecha recesywna, to w pokoleniu rodziców P musiał wystąpić allel recesywny, dodatkowo dziecko jest homozygotyczne pod względem tej cechy czyli oboje rodziców musiało być heterozygotami
P: Aa, Aa
F!:aa

ad2) prawda, że prawdopodobieństwo wyniesie 0,25 ale cecha ta jako sprzężona z płcią dziedziczona jest inaczej

XX- zdrowa kobieta
XXh-(h ma być w indeksie górnym)- kobieta nosicielka
Xh Xh- chora kobieta
XY -zdrowy mężczyzna
Xh Y-chory mężczyzna
pojawienie się Xh u mężczyzny jest równoznaczne z eystąpieniem u niego choroby

a) skoro rodzice są zdrowi a syn jest chory oznacza to, ze kobieta musi być nosicielką
X Xh
X XX XXh
Y XY XhY

stąd wynika, że prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka wynosi 0,25 (inny sposób liczenia: w tym przypadku chory może być tylko syn - prawdopodobieństwo urodzenia syna 0,5
prawdopodobieństwo, że syn będzie chory 0,5
0,5*0,5=0,25)

b)
prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego syna wynosi 0% ponieważ matka jest chora Xh Xh
Xh Xh
X XXh XXh
Y XhY XhY

nic tu nie zależy od ojca, od ojca zależałoby, czy córki będą chore


ad3. krzyżówka
Aa -praworęczni heterozygotyczni rodzice
aa-leworęczni

A a
A AA Aa
a Aa aa
odp. mogą spodziewać się leworęcznego dziecka, prawdopodobieństwo wynosi 0,25

ad4.
Aa, AA-oczy ciemne
aa-oczy niebieskie
BB,Bb -wolny płatek ucha
bb-zrośnięty płatek ucha


Genotyp matki A?bb
genotyp dziecka aaB?
skoro dziecko otrzymało gen a matka także musiała mieć taki gen
stąd: genotyp matki Aabb
jeśli matka miała cechę recesywną bb a dziedziczenie cech jest niezależne musiała przekazać gen dziecku stąd:
genotyp dziecka : aaBb
2 1 2