1 . Wpisz w drugim równaniu takie liczby , aby otrzymany układ równań był układem nieoznaczonym .

a ) 3x + 2y = 4
9x + 6y = ...

b ) 3x + 8y = 4
1,5x + ... y = ...

c ) 2 ( x + 3y ) = 1
4x + ... y = ...


2 . Uzupełnij :

a ) Układ równań 3x + 6y = 24
x + 2y = 8
jest nieoznaczony i ma nieskończenie wiele rozwiązań . Oto przykłady :

x = 1 i y = ... | x = ... i y = 1 | x = -2 i y ... | x = ... i y = ½


b ) Układ równań 2a + b = ....
... a + 3b = ....
jest nieoznaczony i jednym z jego rozwiązań jest para liczb
a = 1 i b = - 1 . Oto przykłady innych rozwiazań :

a = - 1 i b = ... | a = 2 i b = ... | a = ... i b = 1 | a = ... i b = 5

3 . Wpisz takie liczby , aby otrzymać odpowiedni układ równań .

2x + 3 y = 5
6x + ... y = ... } układ oznaczony

2x + 3y = 5
6x + ... y = ... } układ nieoznaczony

2x + 3y = 5
6x + .. y = ... } układ sprzeczny


. ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T21:28:42+01:00
1 a) 12
b) 4 i 2 w drugiej
c) 12 w pierszej luce i 2 w drugiej
2.
6 2 6