1. Ile tlenu potrzeba do utlenienia 7 gramów tlenku węgla (II) do tlenku węgla (IV)?

2.Ile gramów żelaza można utlenić do tlenku żelaza (III) mając 0,15 mola tlenu cząsteczkowego?

3.W reakcji redukcji tlenku ołowiu (IV) PBO2 w wodorem otrzymano 0,5 mola ołowiu. Oblicz ile gramów pary wodnej powstało w tej reakcji?

1

Odpowiedzi

2012-11-12T10:30:46+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mO2=32u
mCO=28u
2CO + O2 ---> 2CO2
56g CO ----- 32g tlenu
7g CO ------ xg tlenu
x = 4g tlenu

2)

mFe=56u
4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3
224g Fe ----- 3mole tlenu
xg Fe ------- 0,15mola tlenu
x = 11,2g Fe

3)

mH2O=18u
PbO2 + 2H2 ---> Pb + 2H2O
1mol Pb ----- 36g H2O
0,5mola Pb ---- xg H2O
x = 18g H2O