Pan Fortuna wygrał na loteri 1754300 zł.Dziesiątą część tej kwoty przeznaczył na cela charytatywne.Z pozostałej części spłacił długi w wysokości 67500 zł i podarował każdej z trzech córek po 225000 zł.Ile pieniędzy z wygranej pozostało panu Fortunie?


Proszę z obliczeniami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-01-13T19:47:38+01:00
Dziesiątą część tej kwoty przeznaczył na cela charytatywne:
1/10 * 1754300 zł = 175430
Kasa dla córek:
3*225000 zł = 675000
Teraz wszystko odejmujemy:
1754300 zł- 175430-67500-675000 = 836370 zł
Tyle pieniędzy pozostało Panu fortunie : 836370 zł
4 5 4
2010-01-13T19:48:13+01:00
cele charytatywne
1754300 : 10 = 175430 zł

długi
175430zł - 67500zł = 107930 zł

podarował córkom
3* 225000 zł = 675000 zł

pozostało
107930 zł - 675000 zł = -567070 zł

Odp.: Panu fortunie zabrakło 567070 zł.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T19:49:00+01:00
1754300- mial tyle p.Fortuna
1754300-175430=1578870-zostalo mu po przeznaczeniu na cele charytatywne
1578870-67500=1511370-tyle zostalo po splaceniu dlugow
1511370-3*225000 =1511370-67500=1443870zl-tyle zostalo po oddaniu dla corek
odp.zostalo mu 1443870 zl