Zad.2
Do którego z zaborów odnosząs ię następujące stwierdzenia:
a)liczne zakłady włókiennicze i inne (górnicze, hutnicze, metalowe),
b)zacofana, biedna wieś,
c)możliwość swobodnego rozwoju polskiej kultury i nauki,
d)dobrze rozwinięte rolnictwo?
Za podstawie wykonanego ćwiczenia napisz krótko na temat: "Różnice w rozwoju ziem polskich w wieku XIX".

Proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T19:42:40+01:00