Odpowiedzi

2010-01-13T19:49:07+01:00
M = 2kg
Aby stopić lód, potrzeba E1 = m * ct enegrii
ct = ciepło topnienia wody
ct ≈ 333700 J / kg

Aby ogrzać wodę potzrebujemy E2 = m * Δt * cw
Δt = 100 - różnica temperatur
cw - ciepło właściwe wody
cw ≈ 4190 J / kg * C

Aby wyparować wodę potrzebujemy E3 = m * cp
cp = ciepło parowania
cp ≈ 2257000 J / kg

Zatem w sumie potrzeba:
E1 + E2 + E3 =
= 2 * 333700 + 2 * 100 * 4190 + 2 * 2257000 =
= 6 019 400 J energii
11 4 11