Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:05:13+01:00
1.Ich gehe ins Swimmbad, weil ich schwimmen lernen will. - ide na basen ponieważ chcę nauczyć się pływać
2. Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben will. - trenuję sport, bo chcę być wysportowany
3. Ich rufe Kamil an, weil ich er ins Kino einladen will. -dzwonię do Kamila, bo chce iść z nim do kina
4. Ich lerne nicht, weil ich fernsehen will.- nie uczę się, bo chcę oglądać TV
5. Ich lerne Deutsch, weil ich nach Berlin fahren will. - uczę się niemieckiego, bo chcę pojechać do Berlina
6. Ich fahre nach Paris, weil ich Französisch lernen will. -jadę do Paryża, bo chcę nauczyć się francuskiego
7. Ich gehe ins Fitnesstudio, weil ich Aerobic machen will- idę do studia fitnesu, bo chcę poćwiczyć aerobik.
8.Ich brauche dein Auto, weil ich zu Freundin fahren will - wziąłem twoje auto, bo chcę jechać do przyjaciółki
9. Ich rauche nicht, weil ich leben gesund will -nie palę, ponieważ chcę żyć zdrowo
10. Ich gehe ins Jugenzentrum, weil ich neue Leute kennen lernen will.- idę do centrum młodzieżowego, bo chcę poznać nowych ludzi