Rozwiąż nierówność: 3x-2(x-2) jest większe lub równe 3(x-4)-2(2-3x)
a) wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań
b) ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań?
c) podaj najmniejszą liczbę parzystą, która nie spełnia tej nierówności

2

Odpowiedzi

2009-04-05T18:58:49+02:00
3x-2(x-2) ≥ 3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4 ≥ 3x-12-4+6x
x+4 ≥ 9x-16
-8x ≥ -20
x ≤ 2,5

a) 0,1,2
b) 5 : -2, -1, 0, 1, 2
c) 10


sorry miałoby być 4 bo pomyślałem że ma być dwucyfrowa
2009-04-05T18:58:55+02:00
-8x≥-20/-8
x≤2,5
a) 1, 2
B) -2, -1, 0, 1, 2
C) tego nei czaję