Odpowiedzi

2009-09-28T23:15:00+02:00
M = v * ρ

mr = 200 cm3 * 1,1 g/cm3 = 220 g
ms = Cp * mr = 20% * 220 g = 44 g

dolano wodę więc zmienia się masa roztworu (masa substancji bez zmian):

mw = 100 cm3 * 1 g/cm3 = 100 g
mr = 220 g + 100 g = 320 g

Cp = ms / mr = 44/320 = 0,1375 * 100% = 13,75 %
192 2 192