Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:25:05+01:00
Inspiracją do napisania powieści była bardzo ciężka sytuacja Polaków pod zaborem w czasach współczesnych Sienkiewiczowi.Wtedy narastała fala germanizajcji- przymusowego wynaradawiania pol
aków i narzucania im kultury niemieckiej. Powieśc napisał w celu przywrócenia Polakom wiary i nadzeji w odzyskanie niepodleglości. Sienkiewicz bardzo starannie przygotował sie do pisania powieśćipt "Krzyżacy" Studiowal " Kroniki" Janka z Czarnkowa, "Historię" Jana Długosza oraz dzieł wybitnych historyków Smolki i Szmajgkoły. z ostatniego zaczerpnał wiele szczegółów faktograficznych.
2 5 2