Samochód o masie 2000 kg porusza się po drodze poziomej z prędkością 54 km/h. kierowca wyłączył silnik i zaczął hamowa, wskótek czego samochód poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym. Po jakim czasie samochód się zatrzymałjeżeli hamowanie wynosi 1,5 kN? Jaka będzie droga hamowania?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T21:01:20+01:00
Dane:
m = 2000 kg
V = 54 km/h
54 km/h = 54 × ¹⁰⁰⁰/₃₆₀₀ m/s = ⁵⁴⁰/₃₆ m/s = 15 m/s
V = 15 m/s
F = 1,5 kN = 1500 N

Szukane:
t = ?
s = ?

Wzór:
a = V/t
a = F/m
a = a
V/t = F/m (tu mnożyłam na przemian)
V × m = t × F | ÷ F
V × m /F = t (tyle tylko, że ułamek wygląda tak: V × m jest w liczniku, a t jest w mianowniku)
t = 15 × 2000 / 1500
t = 30000 / 1500
t = 300 / 15
t = 20 s
[t] = [ m/s × kg ( to jest w liczniku) / N (to w mianowniku) ] = [ m/s × kg ( to jest w liczniku) / m/s² × kg ( w mianowniku] = [ m/s ( w liczniku, bo kg się skróciły) / m/s² ( w mianowniku)] = [ m/s × s²/m] = [s]

s = at²/2
a = V/t
s = v/t * t² / 2 ( v/t * t² jest w liczniku, a 2 jest w mianowniku; t się skracają)
s = V * t / 2
s = 15 * 20 / 2
s = 300 / 2
s = 150

[s] = [m/s * s] = [m]

Odp.: Samochód zatrzymał się po czasie 20 sekund. Droga hamowania wynosi 150 m.
18 3 18