A)y=-2x+5 b)2y=-x-14 c)5y=60x-10 d)3y=15 e)10y-20x=70
1.Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartości: -10;5?
2.Oblicz wartości funkcji dla argumentów: -2;10.
3.Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości:większe od 2,
mniejsze od 10; nie większe od -1?
4.Napisz wzory dwóch funkcji, których wykresy są równoległe do danej
i nie przechodzą przez punkt (0,0)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:20:36+01:00
A)y=-2x+5 b)2y=-x-14 c)5y=60x-10 d)3y=15 e)10y-20x=70

1.Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartości: -10;5?
a) y = - 2x + 5
y = - 10
- 10 = - 2x + 5
2x = 15 => x = 1,7
y = 5
5 = - 2x + 5
2x = 0 => x = 0

b) 2y = - x - 14
y = - 10
- 20 = - x - 14
x = 6
y = 5
10 = - x - 14
x = - 24

c) 5y = 60x - 10
y = - 10
- 50 = 60x - 10
- 40 = 60x
x = ⅔
y = 5
25 = 60x - 10
60x = 35
x = 7/12

d)3y = 15
y = 10
- 30 = 15 funkcja nie przyjmuje takiej wartości (jest stała)
y = 5
15 = 15 funkcja jest stała, przyjmuje taką wartość dla wszystkich argumentów

e)10y - 20x = 70
y = - 10
- 100 - 20x = 70
20x = - 170
x = - 8,5
y = 5
50 - 20x = 70
20x = - 20
x = -1

2.Oblicz wartości funkcji dla argumentów: -2;10.
x = - 2
a) y = - 2x + 5 = -2*(-2) + 5 = 9
b) y = - ½ x - 7 = -½*(-2) - 7 = - 6
c) y = 12x - 2 = 12*(-2) - 2 = - 26
d) y = 5 = 0*(-2) + 5 = 5
e) y = 2x + 7 = 2*(-2) + 7 = 3
x = 10
a) y = - 2x + 5 = -2*10 + 5 = - 15
b) y = - ½ x - 7 = -½*10 - 7 = - 12
c) y = 12x - 2 = 12*10 - 2 = 118
d) y = 5 = 0*10 + 5 = 5
e) y = 2x + 7 = 2*10 + 7 = 27

3.Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości:większe od 2, mniejsze od 10; nie większe od -1?

a) y = - 2x + 5 > 2
-2x > -3
x < ⅔
y = - 2x + 5 < 10
-2x > 5
x < - 2,5
y = - 2x + 5 ≤ - 1
-2x ≤ -6
x ≥ 1,5

b) y = - ½ x - 7 > 2
- ½ x - 7 > 2
x < - 18
y = - ½ x - 7 < 10
- ½ x - 7 > 10
x < - 34
y = - ½ x - 7 ≤ - 1
- ½ x - 7 ≤ - 1
x < - 12

c) y = 12x - 2 > 2
12x > 4
x > 3
y = 12x - 2 < 10
12x < 12
x > 1
y = 12x - 2 ≤ - 1
12x ≤ 1
x ≤ 1/12

d) y = 5 > 2 zawsze (funkcja stała)
y = 5 < 2 zawsze (funkcja stała)
y = 5 ≤ - 1 nigdy (funkcja stała)

e) y = 2x + 7 > 2
2x > - 5
x > - 2,5
y = 2x + 7 < 10
2x < 3
x < 1,5
y = 2x + 7 ≤ - 1
2x ≤ - 8
x ≤ - 4


4.Napisz wzory dwóch funkcji, których wykresy są równoległe do danej i nie przechodzą przez punkt (0,0)
Równoległe funkcje to wszystkie to o takim samym współczynniku a, a przez punkt (0, 0) nie przechodzą te spełniające b ≠ 0
a) y = - 2x + 5
y = - 2x + 7
y = - 2x - 5

b) y = - ½ x - 7
y = - ½ x - 9
y = - ½ x + 7

c) y = 12x - 2
y = 12x - 4
y = 12x + 2

d) y = 5
y = 4
y = - 5

e) y = 2x + 7
y = 2x + 1
y = 2x - 1

w razie problemów z tym zadaniem pisz na pw
1 5 1
2010-01-13T22:00:30+01:00
1. Należy jedynie podstawić do równania za y -10 i 5
a) y = - 2x + 5
y = - 10
- 10 = - 2x + 5
2x = 15 => x = 1,7
y = 5
5 = - 2x + 5
2x = 0 => x = 0

b) 2y = - x - 14
y = - 10
- 20 = - x - 14
x = 6
y = 5
10 = - x - 14
x = - 24

c) 5y = 60x - 10
y = - 10
- 50 = 60x - 10
- 40 = 60x
x = ⅔
y = 5
25 = 60x - 10
60x = 35
x = 7/12

d)3y = 15
y = 10
- 30 = 15 funkcja nie przyjmuje takiej wartości (jest stała)
y = 5
15 = 15 funkcja jest stała, przyjmuje taką wartość dla wszystkich argumentów

e)10y - 20x = 70
y = - 10
- 100 - 20x = 70
20x = - 170
x = - 8,5
y = 5
50 - 20x = 70
20x = - 20
x = -1
2. Należy podstawić za x -2;10
x = - 2
a) y = - 2x + 5 = -2*(-2) + 5 = 9
y = - 2x + 5 = -2*10 + 5 = - 15

b) y = - ½ x - 7 = -½*(-2) - 7 = - 6
y = - ½ x - 7 = -½*10 - 7 = - 12
c) y = 12x - 2 = 12*(-2) - 2 = - 26
y = 12x - 2 = 12*10 - 2 = 118

d) y = 5 = 0*(-2) + 5 = 5
y = 5 = 0*10 + 5 = 5

e) y = 2x + 7 = 2*(-2) + 7 = 3
y = 2x + 7 = 2*10 + 7 = 27
x = 10

3.trzeba zrobić dokładnie to co w poprzednim punkcie, lecz jako nierówność

a) y = - 2x + 5 > 2
-2x > -3
x < ⅔
y = - 2x + 5 < 10
-2x > 5
x < - 2,5
y = - 2x + 5 ≤ - 1
-2x ≤ -6
x ≥ 1,5

b) y = - ½ x - 7 > 2
- ½ x - 7 > 2
x < - 18
y = - ½ x - 7 < 10
- ½ x - 7 > 10
x < - 34
y = - ½ x - 7 ≤ - 1
- ½ x - 7 ≤ - 1
x < - 12

c) y = 12x - 2 > 2
12x > 4
x > 3
y = 12x - 2 < 10
12x < 12
x > 1
y = 12x - 2 ≤ - 1
12x ≤ 1
x ≤ 1/12

d) y = 5 > 2 zawsze (funkcja stała)
y = 5 < 2 zawsze (funkcja stała)
y = 5 ≤ - 1 nigdy (funkcja stała)

e) y = 2x + 7 > 2
2x > - 5
x > - 2,5
y = 2x + 7 < 10
2x < 3
x < 1,5
y = 2x + 7 ≤ - 1
2x ≤ - 8
x ≤ - 4

4. po prostu trzeba zmienić wyraz wolny
a) y = - 2x + 5
y = - 2x + 7
y = - 2x - 5

b) y = - ½ x - 7
y = - ½ x - 9
y = - ½ x + 7

c) y = 12x - 2
y = 12x - 4
y = 12x + 2

d) y = 5
y = 4
y = - 5

e) y = 2x + 7
y = 2x + 1
y = 2x - 1