Narysuj rysunek pomocniczy i zaznacz na nim dane zadania.
Polarnicy wyznaczyli na Antarktydzie nowy teren do badania klimatu.
Ma on kształt kwadratu, którego obwód jest dwa razy większy od obwodu starego terenu badawczego w kształcie prostokąta wynoszącego 12 m.
Ile metrów ma bok tego kwadratu?

1

Odpowiedzi

2010-01-13T19:55:50+01:00