Zad1 wyłącz przed nawias jednomian 2x
2x-2xy=
4x-8xy=
6x(do kwadratu)-12x=

zad 4 przedstaw w postaci iloczynu
5x(kwadrat)-15x=
3by-6b=
-8xy+8x=
10a(kwadrat)-2ab=
xy-x(kwadrat)y=
6a-24b+30c=
12ab(kwadrat)+16b(kwadrat)=
x(sześcian)-2x(kwadrat)+x=
2xy+3x-x(kwadrat)y=

kwadrat- do potęgi 2
sześcian- do potęgi 3

dzia,

1

Odpowiedzi

2010-01-13T20:06:51+01:00
1.
2x-2xy=2x(1-y)
4x-8xy=2x(2-4y)
6x^2-12x=2x(3x-6)

4. (o ile o to chodziło w poleceniu)
5x^2-15x=5*(x^2-3x)
3by-6b=3b*(y-2)
-8xy+8x=8x*(-y+1)
10a^2-2ab=2a*(5a-b)
xy-x^2y=xy*(1-x)
6a-24b+30c=6*(a-4b+5c)
12ab^2+16b^2=4b^2*(3a+4)
x^3-2x^2+x=x*(x^2-2x+1)
2xy+3x-x^2y=x*(2y+3-xy)

Jakby coś było niejasne to:
^2 - do potęgi drugiej;
^3 - do potęgi trzeciej ^^