Odpowiedzi

2010-01-14T14:13:47+01:00
W każdym środowisku spotykamy się ze strefowym rozmieszczeniem organizmów (roslin i zwierząt) tworzących biocenozę. W ekosystemach wodnych, tj. morza, jezioora
i oceany, występuje strefowość pozioma ? od brzegu
do środka zbiornika wodnego, jak i pionowa ? od powierzchni do dna. Jeśli chodzi o oceany ich strefowość pozioma jest głównie związana z położeniem geograficznym danej strefy. Natomiast strefowość pionowa wiąże się głównie
z głębokością akwenu. Oceany stanowią, najrozleglejsze, zamieszkane środowisko ma Ziemi, pokrywające prawie trzy czwarte jej całkowitej powierzchni. Jeszcze przed 100 laty uczeni sądzili, że niskie temperatury, ciągła ciemność
i wysokie ciśnienie w głębinach zarówno morskich jak
i oceanicznych uniemożliwiają istnienie w nich jakiekolwiek postaci życia. Obecnie wiadomo, że istnieją organizmy żyjące we wszystkich głębokich sferach oceanów, nawet na dnie rowów o głębokości 11 tys. m.
2 3 2