Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:12:50+01:00
Zad 1
a) EF - HG
EH - AD
b) EH - EF
HG- GF
c) ABEF - DCHG
BCGF - ADEH
d) ADHE - ABFE
ABFE - BFCG
zAD 2
a) 12 * 10 cm = 120cm
b) 12 * 2,4 dm = 28,8dm
c) 12 * 7 i 1/6m = 85,92m
d) 12 * 5,7cm = 68,4cm
ZAD 3
15,6 dm : 12 = 1,3dm
ZAD 4
a) 4a + 4b + 4c = 4*5 + 4* 10 + 4 * 7 = 20+ 40 + 28 = 88 cm
b) 4a + 4b + 4c = 4*550cm + 4* 41cm + 4 * 27,5cm = 2200 cm + 164cm + 110 cm = 2474 cm = 247, 4 dm
ZAD 5
I- szy ?
Zad 6
a) a = 7 cm
P = 6a2 = 6 * 49 = 294 cm²
b) a = 2,5 dm
P = 6a2 = 37,5 dm²
c) a = 4,2m
P = 6a2 = 6 * 17,64m = 105, 84m²
d)a = 11,8 cm
P = 6a2 = 835,44cm²
Zad 7
a) P = 6 * a2 = 486 cm ²
486 cm² : 6 = 81
a = √81
a = 9 cm
b)P = 6 * a2 = 8,64 dm²
8,64 dm² : 6 = 1,44 dm
a = √1,44
a = 1,2 dm
c) P = 6 * a2 = 37,5 cm²
37,5 cm² : 6 = 6,25 cm
a = √6,25
a = 2,5 cm
Zad 8
a) P = 2ab + 2bc + 2ac
P = 2 * 6*5 + 2*5*8 + 2*6*8 = 60 + 80 + 96 = 236 cm²
b) P = 2*6,5*4 + 2*4*10 + 2*10*6,5 = 52 + 80 + 130 = 262 dm²
c) P = 2 * 2,5*8 + 2*8*6 + 2*2,5*6 = 40 + 96 + 30= 166cm²
d) 5,8cm = 0,58dm
45mm = 0,45dm
P = 2*2*0,58 + 2*0,58*0,45 + 2*2*0,45 = 2,32 + 0,2349 + 1,8 = 4,32 dm²
Zad 9
16 sześcianów o krawędzi 1cm:
krawędzie 1 sześcianu = 12 * 1 = 12 cm
12cm * 16 = 192 cm
192 cm : 4 prostopadłościany = 48cm na jeden
Prostopadłościan ma 6 ścian czyli 48: 6 = 12 cm
Przykładowe prostopadłościany:
I
a = 3, b= 4 c=5
P = 2ab + 2bc + 2ca = 2 *3*4 + 2*4*5+ 2*5*2 = 24 + 40 + 20 = 84 cm²
Krawędzie : 4a + 4b + 4c = 4*3 + 4* 4 + 4*5 = 12 + 16 + 20 = 48
II
a = 2, b= 6 c=4
P = 2ab + 2bc + 2ca = 2 *2*6+ 2*6* 4+ 2*4*2 = 24 + 48 + 16 = 88 cm²
Krawędzie : 4a + 4b + 4c = 4*2 + 4* 6 + 4*4 = 8 + 24 + 16 = 48
III
a = 4, b= 1 c=7
P = 2ab + 2bc + 2ca = 2 *4*1 + 2*1*7+ 2*7*4 = 8+ 14 + 56 = 78cm²
Krawędzie : 4a + 4b + 4c = 4*4 + 4* 1 + 4*7 =16+ 4 + 28 =48
IV
a = 5, b= 2 c=5
P = 2ab + 2bc + 2ca = 2 *5*2 + 2*2*5+ 2*5*5 = 20 + 40 + 50 = 110cm²
Krawędzie : 4a + 4b + 4c = 4*5 + 4* 2 + 4*5 = 20 + 8 + 20 = 48
Zad 10
a) AD - CF
CF-BE
BE-AD
b). AD-AB
AB-BE
BE-DE
c) ABC-DEF
d) ABC-ABED
ABED-DFE
zAD 11
a)ściany - 6
krawędzie - 12
wierzchołki - 8
b) ściany - 9
krawędzie - 21
wierzchołki - 14
c) ściany - 82
krawędzie - 240
wierzchołki - 160
d)ściany - 22
krawędzie - 60
wierzchołki - 40
zad 12
dwie podstawy trójkątne i trzy ściany w kształcie prostokątu
krawędzie = 3*6*2 + 3*10 = 36 + 30 = 66
2010-01-13T22:19:46+01:00
1.
b) AB i AE, EF i FB
c)ABCD i EFGH, ABEF i CDGH
d)ABCD i ABEF, EFGH i BCFG
2.
a) 10cm*12=120cm
b) 2,4dm*12=28,8dm
c) 7(i 1/6)m *12=86m
d) 5,7cm*12=68,4cm=684mm
3.
15,6dm:12=1,3dm
Odp. Ta krawędź ma długość 1,3dm.
4.
a) 5cm*4+10cm*4+7cm*4=20cm+40cm+28cm=88cm
b)5,5dm*4+41cm*4+275mm*4=55cm*4+41cm*4+27,5cm*4=220cm+164cm+110cm= 494cm
5.Wykonano ten w prawym górnym rogu. Możesz sobie sprawdzić, wycinając sobie taką kostkę;)
6.
a)7cm*7cm=49cm2
49cm2*6=294cm2
b)2,5dm*2,5dm=6,25dm2
6,25dm2*6=37,5dm2
c)4,2m*4,2m=17,64m2
17,64m2*6=105,84dm2
d)11cm 8mm=11,8cm
11,8cm*11,8cm=139,24cm2
139,24cm2*6=817,44cm2
7.
a) 486cm2:6=81cm2 - krawędź długości 9cm
b)8,64dm2:6=1,44dm2 - krawędź długości 1,2dm
c)37,5cm2=6,25cm2 - krawędź długości 2,5cm
8.
a)6cm*5cm*2+6cm*8cm*2+5cm*8cm*2=60cm2+96cm2+80cm2=236cm2
b)6,5dm*4dm*2+4dm*10dm*2+6,5dm*10dm*2=52dm2+80dm+100dm2=232dm2
c)2,5cm*8cm*2+8cm*6cm*2+2,5cm*6cm*2=40cm2+96cm2+30cm2=166cm2

Przykładu d) i zadania 9 nie umiem się odczytać:/
Prześlij mi je na priv jak chcesz żebym ci rozwiązała=)

10.
a) AB i DE
b)AC i AD
c)ABC i DEF
d)ABC i ABDE
11.
a) ś.-6, w.-8, k.-12
b)ś.-9, w.-14, k.-21
c)ś.-82, w.-160, k.-240
d)ś.-202, w.-400, k.-600
12.
6*6cm+3*10cm=66cm
13.(w załączniku)