Odpowiedzi

2010-01-13T20:15:45+01:00
Pozytywne :
- powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów
- do Polski przyłączono Podlasie , Wołyń oraz Ukrainę
- unia podźwignęła Litwę kulturalnie i przybliżyła jej europejskie dziedzictwo
- zostaje zahamowane zagrożenie Litwy ze wschodu
- Polacy i Litwini stają się bardziej tolerancyjni

Negatywne:
- przywileje polskiej szlachty przechodzą na szlachtę litewską
- połączenie Polski z zacofaną Litwą sprawiło, że rozproszył się polski potencjał ekonomiczny co zepchnęło Polskę do rzędu krajów biedniejszych i utrudniło rozwój gospodarki towarowej
- szlachta emigruje na wschód w poszukiwaniu majątków na urodzajnych, a słabo zasiedlonych ziemiach , co daje jej, a właściwie magnatom ogromną przewagę nad mieszczaństwem
- dalsze bogacenie się szlachty pociąga za sobą wzmożony ucisk chłopstwa, szczególnie na terenach litewsko-ruskich
- Polska zostaje zmuszona do zwiększenia wysiłku militarnego na wschodzie, co doprowadza do zaniedbania polskich interesów na zachodzie oraz osłabienia pozycji wobec Habsburgów i Hohenzollerów
- Do utrzymania bezpieczeństwa w tak ogromnym kraju potrzebna jest duża armia, której utrzymanie dużo kosztuje
48 1 48
2010-01-13T20:22:56+01:00
Nie wiem czy tak bedzie nie jestem pewna ...

a - pozytywne
- wzmocnienie demokracji szlacheckiej
- powstanie wielonarodowościowe
zróżnicowanego wyznanowo i kulturowo.
- powstanie wielkich Latyfundów na Ukrainie .
- zwmocnienie gospodrcze .
- polonizacja liwinów szlachty .
b - negatywne
- zwrost znaczenia politycznego magnaterii wywodzącej się w pewneij cześci z
Litwy.
- zangażowanie w konflikt z Moskwą.
9 4 9